Васил

(Дизайнер)

Разкажете за историята, образованието и квалификацията на Вашите служители.